Veelgestelde vragen

In welk opzicht is stottertherapie anders dan logopedie?

Een stottertherapeut is een logopedist, psycholoog of orthopedagoog die zich intensief met het onderzoek en de behandeling van stotteren bezig houdt. Zij hebben naast hun reguliere opleiding een specialistische vervolgopleiding gehad, toegespitst op de complexiteit van het stotteren. Ze hebben een grondige kennis van spraakstoornissen, psychologie en psychotherapie en hebben daardoor een ruim inzicht in de problematiek van het stotteren en alles wat daarmee samenhangt. Stottertherapeuten hebben dus veel kennis van het stotteren en doordat zij veel meer stotterende kinderen en volwassenen zien is hun ervaring met stotteren over het algemeen veel uitgebreider dan die van een allround logopedist.

Wat kan ik alvast doen voorafgaand aan het eerste gesprek?

Je kunt natuurlijk in ieder geval je vragen en de dingen die je zeker wilt zeggen opschrijven. Daarnaast is het zinvol je kind te observeren. Als hij vloeiend is probeer je na te gaan wat zijn vloeiendheid uitlokt. Als hij stottert probeer je na te gaan wat zijn stotteren uitlokt. Hou dit een poosje op papier bij. Dikwijls zul je na een poosje een rode draad gaan zien. Deze rode draad is bij het onderzoek belangrijk. Vind je geen rode draad, maak je dan niet ongerust. Het betekent namelijk niet dat de rode draad er niet is, je hebt hem alleen nog niet gevonden.

Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?

Algemene adviezen zijn moeilijk te geven. Spreekadviezen als “Eerst denken voor je praat”, “Haal eens even diep adem” of “Zeg het eens opnieuw” maken hem alleen maar bewust van het stotteren en dat hij kennelijk iets niet goed doet. Dat kan ervoor gaan zorgen dat hij krampachtig gaat proberen niet te stotteren waardoor het stotteren ook krampachtiger wordt. Niet doen dus. Het beste is over het algemeen om je rust te bewaren en te luisteren naar wat hij te zeggen heeft in plaats van hoe hij het zegt. Daarnaast kun je eens kijken of je kind op een of andere manier uit balans is, niet goed in zijn vel zit. Je kunt dan proberen de balans te herstellen. De beste adviezen zijn de adviezen op maat, dus toegesneden op jouw kind! Een stottertherapeut of logopedist kan deze geven nadat deze je kind heeft onderzocht.

Ik ben al bij een logopedist maar ik vraag me af of ik daar wel goed zit.

Wees open over je twijfels en bespreek deze met je logopedist. Het is mogelijk om bij praktijk MEANDER onderzoek aan te vragen om de knelpunten in de therapie te vinden. Ook is het mogelijk dat de logopedist om coaching vraagt. Je kunt hier alles over lezen bij coaching.

Wat vertel ik mijn kind als we de eerste keer naar praktijk MEANDER gaan?

Als je kind jong is en zich nog niet bewust is van het stotteren vertel hem dan dat hij of zij bij een mevrouw gaat spelen. Is je kind wat ouder of zich bewust van het stotteren dan kun je hem of haar vertellen dat jullie naar een mevrouw toegaan die daar veel van af weet en die jullie daarbij gaat helpen. Op de pagina onderzoek en therapie kun je lezen wat er allemaal de eerste keer gebeurt als je voor de eerste keer met je kind naar praktijk MEANDER komt zodat je dit je kind kan uitleggen.

Mijn jonge kind stottert, maar de huisarts zegt dat het vanzelf wel over gaat. Ik maak me echter nog steeds zorgen! Wat moet ik doen?

Vraag bij de huisarts een verwijzing voor een onderzoek van het stotteren bij een logopedist of stottertherapeut. Deze zal dan een inschatting maken of uw kind risico loopt om chronisch te gaan stotteren en of therapie zinvol is.

Is een kind onder de 5 jaar niet nog veel te jong voor therapie?

Nee, zeker niet. Een therapie bij een jong kind gaat zeer spelenderwijs en bestaat voor een groot deel uit ouderbegeleiding. Stottertherapie kan voorkomen dat het beginnend stotteren zich ontwikkelt tot een ernstiger en blijvende vorm van stotteren. Bij jonge kinderen zijn over het algemeen goede resultaten te behalen! Ik zou daarom benadrukken: hoe jonger hoe beter!

Mijn kind hakkelt maar stottert naar mijn idee niet. Moet ik mijn kind al aanmelden voor stottertherapie?

Je kunt op een eenvoudige manier nagaan of therapie al dan niet nodig is. Ga naar www.stotteren.nl, achtereenvolgens klik je aan informatie voor ouders, screeningslijst stotteren (SLS). Vul de test in. Bij een score van 11 of meer is het raadzaam naar je huisarts te gaan en te vragen om een verwijzing naar een logopedist of stottertherapeut.

Ik wil alleen advies, kan dat?

Jazeker, dat kan. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt om het onvloeiende spreken van je kind en je je afvraagt of het haperen van je kind ernstig is. Of als je als jongere of volwassene advies wilt over welke therapie je het beste kunt gaan volgen. In praktijk MEANDER kun je alleen onderzoek laten doen gevolgd door adviesgesprek.

Hoe lang duurt de behandeling over het algemeen?

Dat is moeilijk te zeggen. Bij jonge kinderen hoeft de therapie niet lang te duren. Bij oudere kinderen en volwassenen hangt het er van af wat de factoren zijn die het stotteren uitlokken en/of in stand houden en in hoeverre deze factoren veranderbaar zijn. Ik ga ervan uit dat iedereen de tijd krijgt die hij of zij nodig heeft.