Praktische zaken over praktijk MEANDER:

Openstelling:
De praktijk is geopend op de volgende dagen.
Maandag van 8.30 uur tot 18.00 uur
Dinsdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
Donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Voor het beantwoorden van vragen kunt u bellen, er zal op dat moment een afspraak gemaakt worden.

Verwijzing:
Logopedie is per 1 januari 2012 direct toegankelijk, maar dit hangt af van de verzekeraar. Je kunt voor het maken van een afspraak in de polisvoorwaarden nagaan of de verzekeraar de Directe Toegankelijkheid vergoedt. Kijk hiervoor ook op www.directnaardelogopedist.nl. Bij het maken van de afspraak is het belangrijk dat je de verzekeringsgegevens en BSN nummer (voorheen sofinummer) bij de hand houdt.

Indien je toch een verwijzing nodig hebt, neem die dan mee bij het eerste bezoek. Het is wenselijk dat de arts op de verwijzing de logopedische diagnose vermeld.

Aanmelding:
Dit kan telefonisch of, als je dat prettiger vindt, schriftelijk of via e-mail. Bij de pagina ‘contact’ op deze site vind je alle gegevens.

Vergoeding:
In de basisverzekering zit logopedie in het basispakket; zowel voor kinderen als voor volwassenen. Stottertherapie gegeven door een logopedist is een logopedische verrichting en wordt dus vergoed. Het is wel verstandig om in de polis even na te kijken of de vergoeding beperkt is tot een bepaalde hoeveelheid behandelingen. Is dat het geval geef dan het toegekende aantal zittingen aan mij door. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Afhankelijk van de soort polis zullen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd (in het geval van een naturapolis) of krijg je zelf maandelijks een rekening (in het geval van een restitutiepolis) die je bij je verzekering kunt declareren.

Ook allround logopedisch onderzoek en behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Bij lees- en spellingproblemen of dyslexie is het belangrijk eerst contact op te nemen met onze praktijk.

In de praktijk is een gespecialiseerde logopedist werkzaam, die zich geregistreerd heeft als dyslexiebehandelaar. Deze specialisatie en registratie is nodig om kinderen met ernstige dyslexie te mogen behandelen volgens de nieuwe vergoedingsregeling. Vanaf 2009 wordt het onderzoek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed door de zorgverzekeraar. De behandeling is onderdeel van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van ernstige enkelvoudige dyslexie in de gezondheidszorg.

Bij lichte lees- en/of spellingproblemen of dyslexie of een vermoeden daarvan, kan uw kind onderzocht worden. Mocht er sprake zijn van een taalprobleem, dan zal de logopedische behandeling vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed worden.

Remedial teaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer je van verzekering verandert vergeet dan niet dit zo snel mogelijk door te geven!

Duur en frequentie van de zittingen:
Zittingen duren een ½ uur of 1 uur.
De frequentie van bij elkaar komen is naar behoefte en kan variëren van 2 maal per week, tot eens per week of 1 maal in de 2 tot 8 weken. Meestal bouwt de frequentie van behandelen in de loop van de behandeling geleidelijk af.

Afmelding:
Indien je voor een afspraak verhinderd bent dien je dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur van tevoren af te melden. Bij ziekte op de dag van de afspraak dien je de afspraak voor 8.30 uur af te melden. De praktijk is 24 uur per dag bereikbaar via telefoon (voicemail) of internet. Kijk voor het emailadres bij contact. Bij niet of niet op tijd afmelden van de afspraak zal een verzuimtarief (100% van het NZa tarief) in rekening worden gebracht. Een verzuimrekening kan niet bij je verzekeraar worden ingediend en moet je dus zelf betalen.