Onderzoek bij volwassenen | Onderzoek bij kinderen | Therapie bij jongeren en volwassenen | Therapie bij kinderen

Het onderzoek bij volwassenen

Stotteren omvat naast de storingen in de vloeiendheid van het spreken ook de reacties van de cliënt op het stotteren. Deze reacties kunnen liggen op de gebieden van gedrag (het spreekgedrag en alle dingen die iemand met zijn lijf en mond doet om niet te stotteren of om stotters er uit te krijgen), emoties (b.v. schaamte, angst of boosheid en alles wat er lijfelijk te voelen is), gedachten, opvattingen en overtuigingen (b.v. Als je stottert ben je niet normaal) en de invloed van het stotteren op de communicatie met anderen. In het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe je stottert en hoe je erop reageert. Nagegaan wordt welke factoren bij jou het stotteren uitlokken en/of instandhouden.

Het eerste gesprek duurt een uur. Je vertelt over je hulpvraag en het doel wat je met de therapie wilt bereiken. Ik stel vragen over hoe je stottert en hoe je erop reageert. We praten over wat het stotteren voor jou betekent. Je kunt vragen stellen en nagaan of het klikt tussen ons en of je met jouw wensen aan het goede adres bent.
In samenspraak met jou wordt er een globaal behandelplan opgesteld. Als je daarmee akkoord gaat gaan we met elkaar in zee. Het kan zijn dat er sprake is van een wachtlijst. We bespreken dan samen hoe we dat het beste kunnen oplossen.

Tijdens de eerst zittingen wordt nog aanvullend onderzoek gedaan in de vorm van het invullen van een vragenlijst en het maken van een video opname. Indien nodig wordt daarna het behandelplan nog wat aangepast.

Het onderzoek bij kinderen

In het onderzoek wordt precies in kaart gebracht welke factoren het stotteren uitlokken en /of in stand houden. De capaciteiten die je nodig hebt voor vloeiende spraak worden bekeken (de motoriek, de spraak, de taal, en het psycho-sociaal functioneren). Daarnaast worden de ‘eisen’ die door de persoon aan zichzelf, en de ‘eisen’ die door de omgeving (of het leven zelf) worden gesteld in relatie gebracht met de capaciteiten.

Kinderen vanaf 7 jaar.
Als ouders krijg je vooraf een aantal vragenlijsten thuis gestuurd. Na invulling stuur je deze naar mij terug zodat ik ze een paar dagen voor het eerste bezoek weer in mijn bezit heb. Bij het eerste bezoek is er bij kinderen vanaf ongeveer 7 jaar een vraaggesprek met het kind. Daarvan wordt een video opname gemaakt. Het kind mag zelf kiezen of hij dit doet met of zonder zijn ouders erbij. Aansluitend volgt een gesprek met de ouders, het kind gaat dan even wat spelen of lezen in de spelkamer. Daarna wordt eventueel een afspraak gemaakt voor vervolgonderzoek.

Jonge kinderen tot zes jaar spelen tijdens de eerste bijeenkomst met hun ouder(s). Daarvan wordt een video opname gemaakt. Aansluitend volgt een vraaggesprek met de ouders waarbij het kind verder speelt. Je kunt dan ook je vragen stellen. Soms is meteen al duidelijk wat het stotteren uitlokt of in stand houdt en vindt er meteen al wat begeleiding plaats. Vaak ook wordt er een afspraak gemaakt voor vervolgonderzoek.

Na het onderzoek en de gesprekken worden alle onderzoeksgegevens geanalyseerd waarna er een oudergesprek is met beide ouders. Daarin worden de onderzoeksresultaten geschetst en getoetst aan jullie inzichten over je kind. Ik leg een behandelplan aan jullie voor dat met jullie ideeën wordt aangevuld. Daarna kan de behandeling van start gaan.

De Behandeling:

Doelstelling van de behandeling:
Zowel bij kinderen als bij volwassenen is het eerste doel: vrijuit communiceren zonder angst en vermijdingsgedrag. Durven spreken op jouw manier zonder dat je het gevoel van welbevinden verstoort. Vervolgens wordt gestreefd naar zo vloeiend mogelijk, maar vooral zo ontspannen mogelijk te spreken.

De behandeling van jongeren en volwassenen

De behandelingen zijn individueel. Een combinatie met werken in een groep is mogelijk. Soms wordt ook de partner uitgenodigd.

Mijn werkwijze is “holistisch”. Ik kijk naar de persoon als een geheel geplaatst in zijn omgeving. Er wordt gewerkt vanuit het lichaam, gevoelens en gedachten. Daarbij worden technieken gebruikt als b.v. lichaamgerichte oefeningen, focussen (Gendlin) en gedachtentraining (Rationele Emotieve Therapie).
We gaan op zoek naar vloeiendheid!: Wat lokt vloeiendheid uit en wat het stotteren, en hoe kunnen we dit beïnvloeden?

De behandeling van kinderen

Bij jonge kinderen tot ongeveer zes jaar:
Er wordt spelenderwijs gewerkt. Denk daarbij aan taal, interactie, spreekmotoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. We doen ondersteunende lichaamsgerichte oefeningen.
De ouder(s) zijn bij de therapie altijd aanwezig en doen vaak mee.

Bij kinderen van zeven tot en met 12 jaar zijn de ouder(s) ook altijd aanwezig bij de behandeling. Er wordt in principe individueel gewerkt maar soms wordt er voor paar keer een groepje samengesteld. We oefenen allerlei zaken spelenderwijs, praten over het stotteren en doen ondersteunende lichaamsgerichte oefeningen. We oefenen manieren om het spreken gemakkelijker te maken.

Ouderbegeleiding: Ouderbegeleiding is bij alle kinderen een essentieel onderdeel van de behandeling. De eerste 40 minuten zijn gericht op het kind. Daarna bespreken we na wat we gezien hebben, je observaties thuis, je vragen en wat je zelf thuis kunt doen. Samen gaan we op zoek naar wat bij het kind meer vloeiendheid uitlokt en hoe we dit kunnen beïnvloeden. Het kind speelt intussen in de aangrenzende spelkamer.
Indien gewenst worden er ook ouderavonden georganiseerd. Het komt voor dat ook leerkrachten worden begeleid of dat ik een keer iets over stotteren kom vertellen in de klas van het kind.

Evaluatiegesprekken: Regelmatig zullen er evaluatiegesprekken zijn (bij kinderen met beide ouders) waarin we de resultaten bespreken, nagaan of we nog op een lijn zitten en eventuele nieuwe doelen opstellen.

Nazorg: Er is een geleidelijke afbouw van de frequentie, naar behoefte en noodzaak