Nieuws

Toegankelijkheid

Logopedie is per 1 januari 2012 direct toegankelijk, maar dit hangt af van de verzekeraar. Je kunt voor het maken van een afspraak in de polisvoorwaarden nagaan of de verzekeraar de Directe Toegankelijkheid vergoedt. Kijk hiervoor ook opĀ www.directnaardelogopedist.nl. Bij het maken van de afspraak is het belangrijk dat je de verzekeringsgegevens en BSN nummer (voorheen sofinummer) bij de hand houdt.

Indien je toch een verwijzing nodig hebt, neem die dan mee bij het eerste bezoek. Het is wenselijk dat de arts op de verwijzing de logopedische diagnose vermeld.

Binnen onze praktijk zijn verschillende logopedisten geschoold en bevoegd om deze screeningen af te nemen voor directe toegankelijkheid.

Tweede lokatie

We hebben een tweede locatie gevonden.

Het adres is:
Vespuccistraat 3
Geldrop

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

vanaf 1 juli 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Ook praktijk Meander werkt volgens deze code.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/meldcode