Wendy Ophof | Sjoukje Winter | Rachelle Rijk | Pascalle van Rooij

Over Wendy Ophof:

In 1999 ben ik afgestudeerd als logopedist. De eerste jaren heb ik gewerkt als logopedist op allround praktijken en heb daar op veel gebieden ervaring mogen opdoen.

In 2003 ben ik als stemtherapeut in een ziekenhuis terecht gekomen. Daar heb ik vooral gemerkt dat ik het van groot belang vind om te kijken naar het totale plaatje van elke cliënt en niet alleen naar de klacht waar men voor komt. Ik zag vaak dat stemklachten aan emoties gerelateerd zijn en dat het probleem beter verholpen kan worden als ook hier aandacht aan besteed wordt. Dit is een deel wat me erg aantrekt binnen de behandelingen. Dit zie ik nu ook erg terug bij het werken met cliënten die stotteren of andere vloeiendheidsproblemen hebben, zowel bij jong als oud.

Het samenwerken met de cliënt is erg belangrijk; de beste vooruitgang boek je als je stappen neemt waar je zelf achter staat en waar je je goed bij voelt.wendy

Aangesloten bij:

De NVLF: de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.
De NVST: de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie.
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (inschrijfnummer 29906211891).

Over Sjoukje Winters:  

Mijn opleiding heb ik afgerond in juli 2011 aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in een allround praktijk en op het speciaal onderwijs. Mijn eindstage heb ik afgerond in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

In september 2012 ben ik gaan werken bij praktijk Meander, hier werk ik op maandag. Ik werk voornamelijk met kinderen met taal- en spraakproblemen. Daarnaast werk ik met afwijkende mondgewoonten (OMFT) en kinderen die moeite hebben met auditieve vaardigheden en het voorbereidend lezen. De variatie in problemen en cliënten zijn dingen die mij zeer aanspreken. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich bij mij op het gemak voelen, zodat een goede samenwerking tot stand kan komen.

Cursussen:Foto site Meander Sjoukje

2012: Eet- en drinkproblemen deel 1. 

2015: OMFT basiscursus (logopedie en tandheelkunde) 

2016: Taal in Blokjes. 

Aangesloten bij NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (inschrijfnummer 59914421091).

Over Rachelle Rijk:

Mijn naam is Rachelle Rijk. Ik heb de opleiding in 2015 afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in een eerstelijns logopediepraktijk in Tegelen en in een instelling te Boxmeer waar ik met name patiënten met neurologische problematiek heb behandeld.

Sinds juli 2017 werk ik voor Logopediepraktijk Meander. Ik ben aanwezig op maandag en donderdag op de locatie Brede School.
In de afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van afwijkende mondgewoonten middels het therapieprogramma OMFT en logopedie bij Multiple Sclerose. Momenteel behandel is voornamelijk kinderen met taal- en spraakproblematiek. Ik vind het fijn om per persoon te kijken wat het beste werkt en hoe we samen het doel kunnen behalen. Een persoonlijke aanpak werkt vaak het best.
Daarnaast is het van belang om goed over te hebben. Door goed overleg kan er in een korte tijdsperiode veel bereikt worden.

rachelle

Aangesloten bij:
De NVLF: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (inschrijfnummer: 99913047991).

 

 

Over Pascalle van Rooij:

Mijn naam is Pascalle van Rooij. In januari 2018 heb ik mijn opleiding tot logopedist aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik diverse stages mogen lopen: vrijgevestigde praktijken, het ziekenhuis en het verpleeghuis. Deze laatste twee stages waren gericht op de behandeling van patiënten met neurologische problematiek. Mijn eindstage heb ik afgerond bij een vrijgevestigde praktijk in Helmond, waarbij ik voornamelijk heb gewerkt met kinderen met spraak-taalproblematiek.

Sinds februari 2018 ben ik werkzaam als allround logopedist bij Logopediepraktijk Meander. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op diverse locaties. Ik behandel voornamelijk de kinderen met spraak- en taalproblemen en problemen in de auditieve vaardigheden. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen en dat het behandeltraject aansluit bij de wensen en behoeftes van de cliënt. Op deze manier kan het beste resultaat worden behaald gedurende het behandeltraject!

Aangesloten bij NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).pascalle 321 (002)

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (inschrijfnummer: 99103707191).